Vi vil unngå millionsløsing i helsesektoren

17. oktober 2022 By Ida

Gode digitale systemer er en helt nødvendig del av arbeidshverdagen på et sykehus. Det er derfor løpende behov for administrere innkjøp og risikostyring av disse systemene. Men når ledelsen skal ta stilling til forlengelse av en kontrakt eller å utvide en avtale, har de lite kunnskapsgrunnlag om hvorvidt systemet er brukervennlig.   Vi skal skape en […]

Bedre kommunikasjon av Akson til de det gjelder

17. oktober 2022 By Vilde

Akson er det største digitaliseringsprosjektet i Helse-Norge noensinne. Gjennom våre undersøkelser synliggjorde vi at helsepersonell har fått alt for lite kunnskap om hva Akson er. Resultatene ga et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å forbedre  kommunikasjonen til de som faktisk er brukergruppen

LIS1-undersøkelsen

9. oktober 2022 By Vilde

I mai 2022, skrev Victoria Schei en kronikk i NRK, hvor hun etterspurte kartlegging av arbeidsvilkårene til de som går LIS-1. Medlytic bestemte seg for å utføre oppdraget pro-bono ved å lage og utføre en undersøkelse.  Formålet med undersøkelsen var å kartlegge arbeidsforholdene til leger i LIS1 (som enten nylig har gjennomført eller holder på […]

En mer effektiv Felleskatalog

8. oktober 2022 By Robert

Tilbakemeldinger fra dere gjorde det mulig å foreslå 80 konkrete tiltak til forbedring av felleskatalogen. Felleskatalogen er  allerede oppdatert med med bedre struktur og design på flere områder, og flere forbedringer vil komme fortløpende.