Vi vil unngå millionsløsing i helsesektoren

17. oktober 2022 By Ida

Gode digitale systemer er en helt nødvendig del av arbeidshverdagen på et sykehus. Det er derfor løpende behov for administrere innkjøp og risikostyring av disse systemene. Men når ledelsen skal ta stilling til forlengelse av en kontrakt eller å utvide en avtale, har de lite kunnskapsgrunnlag om hvorvidt systemet er brukervennlig.  

Vi skal skape en løsning som gir sykehusledelsen bedre innsikt i helsepersonells behov for at de beste verktøyene og systemene blir tatt i bruk. Sammen med Comte Bureau skal vi kartlegge behovene til både innkjøpere og brukere.  

 

Vi mottar støtte fra DOGA for å utvikle dette prosjektet.