Bedre kommunikasjon av Akson til de det gjelder

17. oktober 2022 By Vilde

Akson er det største digitaliseringsprosjektet i Helse-Norge noensinne. Gjennom våre undersøkelser synliggjorde vi at helsepersonell har fått alt for lite kunnskap om hva Akson er. Resultatene ga et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å forbedre  kommunikasjonen til de som faktisk er brukergruppen