Om MedLytic

Gjennom spørreundersøkelser, paneldiskusjoner og brukertester deler vi innsikt og kunnskap fra helsepersonell med de som utvikler både dagens og fremtidens helsetjenester.

Vi i MedLytic anser det som vårt samfunnsoppdrag å bringe brukerinnsikt og -medvirkning inn i utvikling av tjenester og verktøy i helsevesenet, “on demand” og forskningsbasert. På denne måten ønsker vi å øke hastigheten av innovasjon og unngå verktøy og tjenester som ikke er tilpasset reelle behov.

Vi bruker kvalitativ og kvantitativ metodikk, og gjennomfører spørreundersøkelser, panel- og gruppediskusjoner og dybdeintervjuer. Vår styrke er vår forståelse for helsepersonell og helsevesenet, som sikrer gode rammer for innhenting av innsikt.

Har du lyst til å bli kontaktet neste gang vi gjennomfører en undersøkelse?

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA