Hør vår nye podcast

Helsegründerne er vår nye podcast i samabeid med Dagens Medisin om de som har startet egne selskap for å løse utfordringer i helsevesenet.

Medlytic er en plattform som lar helsepersonell bidra i utviklingen av verktøyene og tjenestene de bruker i sin arbeidshverdag.

Endringer basert på dine tilbakemeldinger!

Felleskatalogen hadde mange nyttige kommentarer å ta tak i etter brukerundersøkelsen som MedLytic gjennomførte. De endte opp med omtrent 80 konkrete endringer å ta tak i.

Slike konkrete tilbakemeldinger bidrar til at Felleskatalogen stadig kan forbedre sitt verktøy og tilpasse det etter helsepersonells behov i en travel arbeidshverdag. Vi håper du har lyst til å bli med på å gi tilbakemeldinger på tjenester og verktøy i helsevesenet!

Våre oppdragsgivere

Kontakt oss

Medlytic AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA