Forfatter: Vilde

Bedre kommunikasjon av Akson til de det gjelder

17. oktober 2022 By Vilde

Akson er det største digitaliseringsprosjektet i Helse-Norge noensinne. Gjennom våre undersøkelser synliggjorde vi at helsepersonell har fått alt for lite kunnskap om hva Akson er. Resultatene ga et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å forbedre  kommunikasjonen til de som faktisk er brukergruppen

LIS1-undersøkelsen

9. oktober 2022 By Vilde

I mai 2022, skrev Victoria Schei en kronikk i NRK, hvor hun etterspurte kartlegging av arbeidsvilkårene til de som går LIS-1. Medlytic bestemte seg for å utføre oppdraget pro-bono ved å lage og utføre en undersøkelse.  Formålet med undersøkelsen var å kartlegge arbeidsforholdene til leger i LIS1 (som enten nylig har gjennomført eller holder på […]