Hvorfor skapte vi Medlytic?

Grunnlegger av Medlytic, Ida Susanna Fattah, er selv lege og har jobbet mange steder i helsevesenet. Hun oppdaget fort hvor viktig innsikt og data fra helseprsonell var ved innføring av ny teknologi og IT systemer.

Derfor har hun sammen med utvikler Robert Grinde, laget Medlytic. Et verktøy som anonymt samler og analyserer data fra helsepersonell og presenterer det for ledelse og leverandør underveis i hele prosessen for å sikre at innføringen av nye verktøy og IT blir en mulighet for å forbedre løsningene basert på behov i klinikken.

Teamet

Ida Susanna Fattah

Daglig leder Ida er utdannet lege ved Universitet i Oslo, spesialisert innen samfunnsmedisin. Under første året av medisinstudiet ble hun opptatt av faget pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. I mer enn 10 år har hun jobbet for forbedring, og dette har bragt henne inn i ulike roller og fagfelt som både kommuneoverlege, fastlege og universitetslektor. Ida har også studert helseledelse, helserett, organisasjonspsykologi, innovasjon og entreprenørskap. For sin innsats innen ehelse ble hun i år kåret til Norges 50 fremste kvinner i tech.

Robert Grinde

Teknisk sjef Robert er en erfaren utvikler og teknisk sjef i Medlytic. Han er også en seriegründer med flere selskaper bak seg. Han har en bachelor i entreprenørskap fra BI, og hans lidenskap er å kombinere sine tekniske ferdigheter med entreprenørskap, og skape løsninger basert på faktiske brukerbehov.