Teamet

Gjennom spørreundersøkelser, paneldiskusjoner og brukertester deler vi innsikt og kunnskap fra helsepersonell med de som utvikler både dagens og fremtidens helsetjenester.
Vi i MedLytic anser det som vårt samfunnsoppdrag å bringe brukerinnsikt og -medvirkning inn i utvikling av tjenester og verktøy i helsevesenet, “on demand” og forskningsbasert. På denne måten ønsker vi å øke hastigheten av innovasjon og unngå verktøy og tjenester som ikke er tilpasset reelle behov.

Vi bruker kvalitativ og kvantitativ metodikk, og gjennomfører spørreundersøkelser, fokusgrupper og dybdeintervjuer. Vår styrke er vår forståelse for helsepersonell og helsevesenet, som sikrer gode rammer for innhenting av innsikt.

Vi vil:

Ved å gjøre det superenkelt for helsepersonell å bidra med kunnskap og erfaring og ta dette med inn til de som utvikler tjenester og verktøy i helsesektoren, kan vi sørge for at løsninger som ikke er tilpasset reelle behov tilhører fortiden.

Ida Susanna Fattah

Daglig leder

Jeg ble sjokkert da vi hørte unge helsearbeidere fortelle om hvilke barrierer de opplevde for å dele tanker om forbedringer på arbeidsplassen. Innsikt fra helsepersonell er høyst nødvendig for økt innovasjon og det at de ikke tør å si ifra går utover pasientene. Vi vil gjøre det så enkelt som mulig for helsepersonell å dele sin innsikt!

Robert Grinde

CTO

Kontakt oss

medlytic AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA