Takk for at du svarte

og delte din erfaring om hvordan tilgang til legemiddelinformasjon fungerer i dag!

Dersom du ønsker å motta faktaark om Pasientens Legemiddelliste og melde deg inn i vårt fellesskap med 1400 helsepersonell så kan du registere deg her. Din epost blir ikke koblet til din besvarelse.

    Spørreundersøkelsen er anonym

    Din kontaktinformasjon kan ikke knyttes til dine svar.

    Kontakt oss

    MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA