Takk for svaret!

Vil du ha rapporten tilsendt? Legg inn kontaktinfo under.

Vi jobber for at LIS1 og andre helsepersonell får en bedre arbeidssituasjon.

Blir du med i Medlytic-fellesskapet kan du se resultatet av hva de andre LIS1 har svart, og få muligheten til gi innspill på ny teknologi og saker som angår deg som helsepersonell.

    Spørreundersøkelsen er anonym

    Din kontaktinformasjon kan ikke knyttes til dine svar.

    Kontakt oss

    Medlytic AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA