Takk for at du svarte!

Dine svar vil bidra til en bedre Felleskatalog.

Har du lyst til å være en av de første til å teste bivirkningssøket?

Sammen med Helsebiblioteket, FHI, utvikler Felleskatalogen et verktøy for søk på bivirkninger knyttet til pasientens legemidler. Din kontaktinformasjon nedenfor kan ikke knyttes til din besvarelse. Fyll inn din kontaktinformasjon nedenfor så vil du motta informasjon om bivirkningssøket og bli blant de første som får teste dette.
Din kontaktinformasjon kan ikke knyttes til din besvarelse.  Spørreundersøkelsen er anonym

  Eventuell testing av bivirkningssøket kan ikke knyttes til dine svar

  Kontakt oss

  MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA

  Visste du at?

  Det er rapportert at bivirkninger forårsaker 5-10 % av innleggelsene i indremedisinske sykehusavdelinger. En aldrende befolkning, med flere samtidige lidelser og polyfarmasi, vil gi en økning i antall bivirkninger.