Takk for at du svarte!

Dine svar vil bidra til en bedre Felleskatalog.

Sammen med Helsebiblioteket, FHI, utvikler Felleskatalogen et verktøy for søk på bivirkninger knyttet til pasientens legemidler. Har du lyst til å være en av de første til å teste bivirkningssøket?

Visste du at?

Det er rapportert at bivirkninger forårsaker 5-10 % av innleggelsene i indremedisinske sykehusavdelinger. En aldrende befolkning, med flere samtidige lidelser og polyfarmasi, vil gi en økning i antall bivirkninger.    Spørreundersøkelsen er anonym

    Eventuell testing av bivirkningssøket kan ikke knyttes til dine svar

    Kontakt oss

    MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA