Takk for at du svarte!

Dine svar vil bidra til en bedre Felleskatalog.

Sammen med Helsebiblioteket, FHI, utvikler Felleskatalogen et verktøy for søk på bivirkninger knyttet til pasientens legemidler. Har du lyst til å være en av de første til å teste bivirkningssøket?

Spørreundersøkelsen er anonym

Eventuell testing av bivirkningssøket kan ikke knyttes til dine svar    Kontakt oss

    MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA

    Det er rapportert at bivirkninger forårsaker 5-10 % av innleggelsene i indremedisinske sykehusavdelinger. En aldrende befolkning, med flere samtidige lidelser og polyfarmasi, vil gi en økning i antall bivirkninger.