Medlytic er en dataanalyseplattform som forbedrer implementering av ny teknologi og IT.

Medlytics plattform

Data og innsikt fra helsepersonell

Dataanalyse

Visualisering av data til helseledere og leverandører

Endringer basert på dine tilbakemeldinger!

Felleskatalogen hadde mange nyttige kommentarer å ta tak i etter brukerundersøkelsen som MedLytic gjennomførte. De endte opp med omtrent 80 konkrete endringer å ta tak i.

Slike konkrete tilbakemeldinger bidrar til at Felleskatalogen stadig kan forbedre sitt verktøy og tilpasse det etter helsepersonells behov i en travel arbeidshverdag. Vi håper du har lyst til å bli med på å gi tilbakemeldinger på tjenester og verktøy i helsevesenet!

Våre oppdragsgivere

Kontakt oss

Medlytic AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA