Våre løfter

Vi ønsker å bidra til at helsevesenet blir det beste kan være, og mener at innsikten som helsepersonell sitter med er måten å få dette til på.

Vi lover å: 

Respektere tiden din. Alle spørsmål i undersøkelser er valgfrie og du skal kunne svare på spørsmål i farta gjennom vår skreddersydde løsning. Fyller du ut full profil gjør vi det også enkelt for deg å hoppe over spørsmål om f.eks. yrke, alder og kjønn, samtidig som vi bevarer din anonymitet.

Skape trygge rammer. Vi vet at mange helsepersonell har vikariater og kanskje ikke alltid tør å si ifra. Ingen skal kunne identifisere dine svar i våre undersøkelser, slik at du kan fokusere på å gi tilbakemelding uten frykt for konsekvenser. Bruk derfor gjerne din private epost til å lage profil.

Jobbe for å gjøre arbeidshverdagen bedre for deg. Vi har sterk tro på brukertesting – å teste alt som skal inn i helsevesenet før det blir innført og få tilbakemelding fra dem som skal bruke det. Både verktøy og nye tjenester.

Kontakt oss

Medlytic AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA