Bli med på å teste bivirkningssøket

Del din innsikt med oss
Du har tidligere registrert at du ønsker delta i testingen av Felleskatalogens bivirkningssøk. Vi er nå i gang med å planlegge testingen og ønsker å invitere deg til brukertesting og fokusgruppe.

Brukertesting

Brukertesten kan foregå både fysisk sentralt i Oslo og digitalt. Du får mulighet til å være blant de aller første som får se verktøyet, og gi verdifull tilbakemelding før verktøyet ferdigstilles.


  Jeg kan delta på brukertesting følgende datoer:  Jeg ønsker å delta:


  Fokusgrupper


  Felleskatalogen ønsker innspill på hvordan de kan forbedre birvirkningssøket, og vi inviterer derfor til fokusgruppe der vi skal gå i dybden på dette. Det blir lett servering. Mer informasjon sendes etter sommeren.  Du trenger ikke forberede deg til brukertest eller fokusgrupper. Det vil bli gjort lyd- og videoopptak av samtalene. Opptakene brukes kun internt i MedLytic, og slettes etter at rapport er ferdig skrevet. Både opptak og dine personopplysninger behandles konfidensielt og i henhold til reglene i GDPR (EUs regler for personvern).  Kontakt oss

  MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA

  Visste du at?

  Det er rapportert at bivirkninger forårsaker 5-10 % av innleggelsene i indremedisinske sykehusavdelinger. En aldrende befolkning, med flere samtidige lidelser og polyfarmasi, vil gi en økning i antall bivirkninger.