Takk for at du svarte!

Dine svar vil bidra til bedre verktøy og helsetjenester.

Helseminister Bent Høie omtaler den kommende «demensepidemien» som en større utfordring enn Covid-19. Nyere forskning viser at over 100.000 nordmenn er rammet av demens i dag, og at antallet vil nær dobles de neste 20 årene, i tråd med at befolkningen eldes.

Vil du lære mer om demens?

Ved å fylle inn din kontaktinformasjon, vil du motta oppdatert informasjon om demens, samt nyttige ressurser for å lære mer.     Spørreundersøkelsen ble besvart anonymt.

    Eventuell informasjon i dette skjemaet kan ikke knyttes til dine svar.

    Kontakt oss

    MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA