Sunnaas sykehus

Bedre samarbeid med næringslivet

Denne undersøkelsen er en del av arbeidet med forskningsprosjektet «Produktutviklingsprosessen hos Sunnaas sykehus – mulighet for bedre samarbeid med næringslivet». Dette prosjektet er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF og Medlytic AS og har som formål å utvikle kunnskap om sykehusets og bedrifters behov og forventninger til hverandre ved utvikling og testing av produkter/tjenester. Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningfond Oslo (RFF Oslo). Data innhentet ifm. prosjektet vil også kunne bli brukt til videre forskningsprosjekter/doktorgradsstudium.

Undersøkelsen tar 7-10 minutter å besvare