0%

Sunnaas spørreundersøkelse

Advarsel: JavaScript er slått av i nettleseren eller for denne nettsiden. Det er ikke sikkert du kan svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Sjekk innstillingene i nettleseren.
(Dette spørsmålet er obligatorisk)
Ved å svare på spørreundersøkelsen samtykker du til at vi kan behandle opplysningene du gir fra deg. Alle data som publiseres vil bli anonymisert. Opplysningene behandles konfidensielt. Den tekniske gjennomføringen av spørreskjemaundersøkelsen foretas av Medlytic AS. Opplysningene anonymiseres når prosjektet er ferdigstilt.

Vi ønsker også å be deg om samtykke til følgende, ifm forskningen (dette er valgfritt):

(Dette spørsmålet er obligatorisk)

Hva er ditt telefonnummer?