Undersøkelse om "tryggere helseapper"

I samarbeid med Helsedirektoratet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse ønsker vi å kartlegge helsepersonells forventninger til lavterskel selvhjelpsapper innen helse. Dine svar vil kunne bidra til å utforme nasjonale standarder for vurdering av helseapper. 

Undersøkelsen tar under 3 minutter å besvare

Ønsker du å motta en kopi av rapporten?

Motta rapporten når den er ferdig ved å legge igjen din kontaktinformasjon på slutten.

Spørreundersøkelsen besvares helt anonymt

Vil du lære mer om "Tryggere Helseapper"?

Få tilsendt info om prosjektet på slutten av undersøkelsen.

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA