Rapport: Hvordan har koronapandemien påvirket din arbeidshverdag?

Vi jobber fortløpende med å kvalitetssikre og publisere funnene fra spørreundersøkelsen vår som ble sendt ut 20. april 2020. På grunn av normalisering i pandemisituasjonen valgte vi å avslutte innhenting av svar 3. mai 2020. I løpet av denne korte tiden fikk vi hele 531 fulle besvarelser fra et bredt spekter helsepersonell i både kommune og sykehus.

Takk til alle som bidro! Vi publiserer enkeltfunn på våre nettsider og i sosiale medier. Ønsker du å få tilsendt rapporten i sin helhet når den er ferdig kan du melde din interesse.

 

Her er noen av våre første funn

75% er redd for å smitte pasienter

– selv om over halvparten føler de har fått tilstrekkelig opplæring i bruk av
smittevernutstyr og de er trygge på egen kompetanse i bruk av det.

"Manglende smittevern gir stress og bekymring i hverdagen."

- Fysioterapeut i kommunen

Fordeling mellom kjønnene

Kvinner: 64,6% helt enig, 18,9% delvis enig. Menn: 15,4% helt enig, 69,2% delvis enig.

Stor forskjell mellom kommune og sykehus

Undersøkelsen viser en forskjell mellom kommune og sykehus. På sykehus er det 64.7% av de ansatte som er helt eller delvis enige i at de er redde for å smitte pasienter. I kommunen er tallet hele 82.2%.

“Situasjonen er utfordrende og jeg opplever uro og engstelse for at mine pasienter skal bli smittet.”

– Sykepleier i kommunen

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA