Er legemiddelopplysningene til din pasient lett tilgjengelige?

Er legemiddelopplysningene til din pasient lett tilgjengelige?
Det ønsker Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) å finne svaret på. Vi trenger din hjelp for å undersøke hvordan legemiddelhåndtering fungerer i dag. En ny viktig løsning som heter Pasientens legemiddelliste (PLL) skal innføres over hele landet og her kan du dele forventninger til PLL og opplevde hindringer.

Undersøkelsen tar under 4-7 minutter å besvare

Du som besvarer spørreundersøkelsen er helt anonym

For å lære mer om PLL kan du legge igjen din epost på slutten av undersøkelsen for å få tilsendt et faktaark. Din epost vil ikke bli koblet til dine svar.

Kontakt oss

Medlytic AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA