Hva er klagepils?

En klagepils er en sosial og oppløftende måte å lære seg hvordan klaging kan brukes til innovasjon.

En klagepils er en sosial og oppløftende måte å lære seg hvordan klaging kan brukes til innovasjon. Vi gir arbeidsgivere muligheten til å få helt anonym og relevant innsikt gjennom vår nøytrale møteplass, samtidig som unge helsearbeidere får økt tro på verdien av sitt utenfrablikk og verktøy til hvordan de kan formidle sine bekymringer.

Hvordan foregår klagepils?

Klagepils kombinerer tre unike elementer

Tverrfaglig kunnskapsutveksling

Deltagerne får møte kollegaer man ellers ikke har andre naturlige møteplasser med.

Utløp for frustrasjon

Alle som deltar får utløp for frustrasjonen man opplever på jobb.

Klaging med mening

De som deltar lærer at klaging kan være positivt hvis det gjøres på riktig måte.

Selv om det sosiale og serveringen er en viktig del av klagepilsen så handler ikke dette kun om lek og moro. Vi lærer bort “design thinking” til deltagerne og gir dem verktøyene for hvordan problemer og utfordringer kan beskrives på en konstruktiv måte.

“Ved å benytte data som kommer frem under Klagepilsen kan bedrifter og organisasjoner få ærlig og ufiltrert innsikt i hvordan helsepersonell opplever tjenester og systemer de benytter i sin arbeidshverdag.”

– Robert Grinde (CTO)

Mange unge helsearbeidere beskriver at de er redde for represalier dersom de sier ifra om feil eller forbedringsmuligheter og på denne måten går mye verdifull tilbakemelding tapt til såkalt “klaging på pauserommet”. Flere ledere vi har pratet med har sagt de er frustrerte over at de ikke får “oppriktig” tilbakemelding, men slik vi har observert det handler dette om en forskjøvet maktbalanse. Mange er avhengig av godvilje fra arbeidsgiver for å få fullføre sin spesialisering eller fonye et vikariat, og tar ikke sjansen på å bli stemplet som “bråkmaker” ved å si ifra. 

ida

Av Ida Susanna Fattah