Hjemmeoppfølging av smittsom sykdom

I denne undersøkelsen ønsker vi å kartlegge hvilke holdninger som finnes til hjemmeoppfølging der informasjonen du sender fra deg vurderes enten av helsepersonell eller av en datamaskin. 

Undersøkelsen tar under 5 minutter å besvare

Vil du lære mer om digital hjemmeoppfølging?

På slutten av undersøkelsen vil du kunne få en oppsummering av kunnskap og kilder om temaet!

Spørreundersøkelsen besvares helt anonymt

Undersøkelsen utføres i samarbeid med Universitetet i Agder i forbindelse med prosjektet “Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations” (DIPAR).

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA