Helsepersonellplattformen

Vi ønsker å bidra til at helsevesenet blir det beste kan være, og mener at innsikten som helsepersonell sitter med er måten å få dette til på.
Nye IT-løsninger og teknologi skal ikke bare kjøpes inn, det skal også implementeres og tas i bruk av helsepersonell. Helsepersonell spiller en viktig rolle i å påvirke selve implementeringsprosessen med å ta i bruk ny teknologi og IT – men også selve løsningen. Vi har gjort det til vårt mål å innhente data fra helsepersonell på en så enkel måte som mulig, slik at de kan bidra i prosessen uten at det går utover det viktige arbeidet de gjør i hverdagen.

Hvorfor må jeg lage profil?

I motsetning til spørreundersøkelser, er Medlytic en plattform. Dette betyr bl.a. at vi har fastsatte spørsmål basert på forskning som brukes for å innhente data – og vi veksler mellom å spørre deg om informasjon/data og å gi deg informasjon. Toveiskommunikasjon kan man si. For å kunne tilpasse hva slags data vi ber deg om å gi, eller sikre at informasjonen vi gir deg er riktige, trenger vi å vite litt om deg. Derfor ber vi deg lage en profil. Dette innebærer typisk at vi kjenner din alder, sitt yrke og hvilken avdeling/sykehus du jobber på for å vite at du er knyttet til riktig prosjekt. Jobber du flere steder, så skriv gjerne dette. Vår måte å kontakte deg på er gjennom ditt telefonnummer, det er derfor det første vi spør om. Dine personopplysninger er trygt lagret hos oss (i Norge), vi deler ikke dataene med andre, og ikke minst blir dine data alltid anonymisert og samlet opp før de presenteres for arbeidsgiver.

Ovenfor helsepersonell lover vi å:

Respektere tiden din: når vi ber deg lage profil eller dele data skal dette skje raskt og enkelt, selv når du er i farta. Det skal være lett for deg å forstå hvordan vår løsning skal brukes..

Skape trygge rammer: vi vet at mange helsepersonell har vikariater og kanskje ikke alltid tør å si ifra. Ingen skal kunne identifisere dine svar i vår plattform, slik at du kan fokusere på å gi ærlige tilbakemelding uten frykt for konsekvenser.

jobbe for at dine data gjør en forskjell: data samles opp for å sikre anonymitet før det presenteres for ledere ved arbeidsplassen og leverandøren av løsningen. De presenteres på en slik måte at de enkelt kan møte behov for mer opplæring på enkelte deler av en ny løsning, gi bedre informasjon eller endre på løsningene for å bedre møte dine og kollegers behov.

Kontakt oss

Medlytic AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA