Viktigheten av ett liv

Episode 2:

Tore Lærdal

I andre episode er Tore Lærdal på besøk. Han har ledet Laerdal Medical i 40 år, selskapet som for de fleste nordmenn er mest kjent for Anne-dukken. Her forteller Tore Lærdal om hvordan familiebedriften ble opprettet og hvordan de gikk fra å være en leketøysprodusent med mål om å spre barneglede, og over til en bedrift med fokus på å redde liv. Ida og Tore diskuterer også hva myndighetene og vi som individer kan gjøre for å legge til rette for norske helsegründere, verdier og hvor viktig det er at gründerne selv må etterleve disse verdiene. 

Om Tore

Tore Lærdal (1952) er den yngste av Åsmund S Lærdal, mannen som grunnla Laerdal Medical, sine tre barn. Selv har han tre barn som alle arbeider i familiebedriften. Tore overtok ansvaret som hovedleder i 1981, et hans fars plutselige bortgang. Han fungerer som styreleder i tre eksterne forskningsstiftelser i Norge, Har en MSc-grad fra NHH, og har et æresdoktorat i Science fra Univsersitetet i Hertfordshire i Storbritannia. Tore er lidenskapelig opptatt av å bruke sin kompetanse og formue til å redde liv, og har nylig opprettet “Laerdal Million Lives Fund”. 

Om Laerdal Medical

Laerdal Medical, er et familieeid selskap som har vært en ledende leverandør av opplæringsmateriell og terapautisk utstyr for akuttmedisin helt siden moderne livreddende teknikker først ble utviklet i 1960. Firmaet er også en betydelig internasjonal leverandør og opplærings- og behandlingsutstyr rettet mot pasientsikkerhet. Selskapet eies av Tore Lærdal og hans tre barn Ingrid, Jon Åsmund og Hanne Kristin. Ved 50-årsjubileet for HLR ble det anslått at over 400 millioner mennesker har blitt opplært til å være livreddere, og at dette har bidratt til å redde over to millioner liv. 

Om ideen

Tore har slått seg full fokus på globale helseutfordringer, og etablerte Laerdal Global Health, et selskap med formål å tilby rimelig og kulturelt tilpasset trening og terapautiske løsninger for å redusere mødre- og nyfødte dødelighet i lavressursland. Laerdal Global Health har inngått samarbeid med blant annet  USAID, NICHD og Redd Barna. 

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA