en to tre, journal ferdig

Episode 3:

Jørgen Gilberg

Pridok ble startet i 2013 av de tre brødrene; Jørn, Jørgen og Frode Gilberg - én fastlege, én siviløkonom og én dataingeniør. Sammen har de utviklet Pridok EPJ, et web-basert pasientjournalsystem som senere også er utviklet med flere spesialtilpassede funksjoner tilknyttet journalsystemer, som et e-reseptsystem og en sentral reseptdatabase. I denne episoden gjester Jørgen Gilberg Helsegründerne og forteller mer om reisen fra idé til start-up og videre til bedrift. Han forteller også litt om hvordan legene på sidelinjen av bedriften har vært viktige for selskapet.

Om Jørgen

Om Pridok AS

Pridok AS ble startet i 2013 av de tre brødrene; Jørn, Jørgen og Frode Gilberg– én fastlege, én siviløkonom og én dataingeniør. Etter hvert kom i tillegg Dag Christensen inn på eiersiden, også han med en master i informasjonsteknologi. Denne kompetanse-kombinasjonen skulle vise seg å være en sammensetning som ga grobunn for innovative, men virkelighetsnære og løsninger med brukervennlighet i fokus.

Om ideen

Forretningsideen startet med en konkret utfordring fra en av brødrene, Jørn, som er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Han ønsket seg et journalsystem for leger som kunne kjøres via internett, uten servere, og med en enkel mobil-løsning. Allerede i 2005 ba han brødrene om å lage dette, og i 2012 startet reisen til produktet  Pridok EPJ – et web-basert pasientjournalsystem, utviklet med bakgrunn i faktiske, medisinskfaglige behov. Senere er tjenestespekteret utvidet, og de leverer i dag flere spesialtilpassede funksjoner tilknyttet journalsystemer, slik som et moderne e-reseptsystem og en sentral reseptdatabase.

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA