Små justeringer, Store utfall

Episode 4:

Marte Bratlie

P-stav blir stadig mer og mer populært som prevensjonmiddel blant kvinner verden over, men i dag finnes det ingen enkel måte å fjerne implantatene på. Dette har Marte Bratlie funnet en løsning på, og i 2012 etablerte hun RemovAid. Lege og gründer Marte Bratlie kommer innom for å fortelle om opp- og nedturer hun opplevde fra veien fra idé til ferdig produkt, hva hennes personlige driv er og om det å ta en litt annen vei enn leger flest, utenom klinikken og akademia. 

Om Marte

Marte Bratlie har en MD fra univseritetet i Liverpool, har arbeidet som lege hos Sex og Samfunn og innledet et stipendiat i hjertemedisin. Doktorgradstudiet ble satt på pause i 2012 da Marte bestemte seg for å starte RemovAid, med mål om å hjelpe kvinner verden over. 

Om RemovAid

RemovAid ble etablert av Marte Bratlie i 2012. Selskapet har vært finansiert av Gates Foundation, Innovasjon Norge og Forskningsrådet i tillegg til private investorer. Selskapet utvikler medisinsk utstyr for fjerning av implantater under hud (subdermalt) og er det eneste selskapet i verden som jobber med akkurat dette. De har startet med prevensjonsimplantater for å forbedre prevensjon og kvinners helse i lavinntektsland. 

Om ideen

Selskapet håper og tror at RemovAid kan ha potensialet til å forbedre kvinners tilgang til prevensjonsmidler, da særlig fjerning av implantatet, på en global skala. Målet er å hjelpe kvinner slik at P-staven enkelt kan fjernes. I dag er det eksperter som gjennomfører dette, det gjøres manuelt og krever både mye erfaring og kunnskap. Med RemovAid sitt verktøy er det bare å klemme fast i P-staven som ligger under huden, en liten kniv gjør et kutt og en pinsett tar implantatet ut. 

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA