Brukerundersøkelse om Felleskatalogen

Bidra til en bedre Felleskatalog med din innsikt som helsepersonell!

Felleskatalogen er en mye brukt kilde til legemiddelinformasjon, og som helsepersonell har du viktig innsikt som kan bidra til å gjøre den bedre. Vi håper du tar deg tid til å svare på noen få spørsmål.

Fullfør undersøkelsen og bli blant de første til å teste Felleskatalogens nye bivirkningssøk!

Undersøkelsen tar under 5 minutter å besvare

Spørreundersøkelsen besvares helt anonymt

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA