MedLytic by MedEvent

Vi brenner for å øke hastigheten av innovasjon i helsevesenet, gjennom å skape verdifulle møteplasser og samle verdifull innsikt.
MedEvent ønsker å samle helsesektoren på tvers av yrker og arbeidssted.
I oktober 2019 gjorde vi dette gjennom konferansen «Fremtidens helsepersonell» der vi samlet 300 deltakere fra ulike yrker og stadier i karrieren, for å få kunnskap fra 24 utstillere og 18 foredragsholdere. Det å skape verdifulle møteplasser står sentralt i arbeidet vårt, men det gjør også det å gi verdifull innsikt. Gjennom våre sosiale workshops «Klagepils» ble vi litt klokere på hva som kan stå i veien for at unge helsepersonell sier ifra om forbedringer på arbeidsplassen. Vi lærte også om hva helsepersonell vet om helseteknologi. Dersom unge ikke når frem med sine stemmer kan muligheter for innovasjon gå tapt. Vi bestemte oss derfor for å lage en undergruppe i MedEvent som heter MedLytic. Her ønsker vi å løfte frem stemmene til «young professionals» gjennom å utføre spørreundersøkelser, telefonintervjuer og paneldiskusjoner innenfor ulike tema. Funnene bearbeides i rapporter og publiseres på våre nettsider. Vi har sterkt fokus på kvalitativ forskningsmetodikk og nøytralitet i vårt arbeid. Vi etterstreber å honorere innsatsen til helsepersonell der vi har anledning.

Har du lyst til å bli kontaktet neste gang vi gjennomfører en undersøkelse?

81272502_2460817874179126_6759250149819547648_o

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA