Spørreundersøkelse om demens

Bidra til bedre verktøy og helsetjenester med din innsikt som helsepersonell!

Ny forskning viser at langt flere nordmenn har demens enn antallet demensdiagnoser skulle tilsi. Antallet er ventet å øke kraftig i årene som kommer. Vi vet ikke nok om hvordan demens utredes i dag, og hvem som deltar. Denne undersøkelsen kartlegger erfaringer fra hele helsevesenet. Det er viktig at alle, uavhengig av hvor mye erfaring de har med demens, blir hørt. Derfor håper vi du tar deg tid til å svare på noen få spørsmål.

Spørreundersøkelsen besvares helt anonymt

Undersøkelsen tar omtrent 5-7 minutter å besvare.

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA